Na kurs można się zgłosić w dowolnym czasie. Polecamy zgłaszać się jak najwcześniej to możliwe ze względu na fakt, że kurs zaczyna się od wizyty u lekarza, a potem w urzędzie. 

Do danego urzędu komunikacji do wydziału praw jazdy należy dostarczyć następujące załączniki:

  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny na miejscu lub na stronie urzędu)
  • dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty)
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
  • orzeczenie lekarskie                                                                                
  • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia 

Następnie urzędnik generuje profil kandydata na kierowcę, w którym danej osobie przypisywany jest indywidualny numer tzw. PKK – niezbędny przy zapisywaniu się na kurs w szkole nauki jazdy. 
 
Aby przyspieszyć cały proces, jest możliwość uzyskania orzeczenia u lekarza z którym współpracuje nasz ośrodek.